Hemfosa Fastigheter AB (publ)

//Hemfosa Fastigheter AB (publ)
    Hemfosa Fastigheter AB (publ) 2018-02-18T21:49:35+01:00

    Projektbeskrivning

    Hemfosa Fastigheter AB är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Hemfosa förenar långsiktig förvaltning och utveckling  med förvärv och försäljning av fastigheter. Genom vårt sätt att arbeta skapar vi stabila intäktsflöden och god avkastning – vilket i sin tur gör att v i kan utveckla och förädla ännu fler fastigheter.Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm.

    Projektdetaljer

    Kategorier: