Mark & Miljökontroll AB

//Mark & Miljökontroll AB
  Mark & Miljökontroll AB 2018-03-27T08:31:47+02:00

  Projektbeskrivning

  MMK är ett fullservicebolag inom joniserande strålning (radon och gammastrålning),

  har utfört och utför radonuppdrag innefattande; Bostäder, förskolor, skolor, vårdcentraler, länssjukhus, Kulturbyggnader, skyddsobjekt och arbetsplatser.

  MMK utför internationella radonarbeten såsom markkartering, åtgärdsutredningar och projekteringar samt utbildningar, för både SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) och IAEA (International Atomic Energy Agency).

  MMK:s radonarbeten innefattar rådgivning, utbildning, radonriskbedömning av fastighetsbestånd, årsmedelvärdesmätning, radonutredning, radonprojektering.

  Samt inom EU, enda Swedac-ackrediterade bolag för byggmaterialprovning i fält, vilket för Byggherrar/Entreprenörer kommer att vara en vesäntlig punkt inför slutbesked från Byggnadsnämd.

  När den nya strålskyddslagen träder i kraft den 1 juli 2018, med ett nytt referensvärde, 1 mSv från byggmaterial (Gammastrålning) inom Boverkets regelsamling(BBR).

  MMK är ett av Swedac ackrediterat bolag, nr 2052 enligt ISO/IEC 17025:2005.

  MMK är remissföretag till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

  MMK är remissföretag till Boverket.

  Projektdetaljer

  Kategorier: