Strålbehandling – det här är bra att veta

Cancer är tyvärr en väldigt vanlig sjukdom, men bra att veta är att med hjälp av strålbehandling kan så många som 60 % av alla drabbade räddas. Därtill finns även operationsmöjligheter som också räddar många liv varje år. Strålbehandling används för en rad olika cancersjukdomar, både för att bromsa sjukdomsförloppet, men också för att ta bort tumörer. Att få strålbehandling kan kännas läskigt, bra att veta är dock att själva strålningen inte känns eller gör ont. Dock är det vanligt att uppleva vissa symptom efteråt.

Innan strålbehandling

Innan en strålbehandling finns det olika sätt att förbereda sig. Det finns olika sorters strålbehandlingar varav den vanligaste är yttre. När du får den här strålningen ska du se till att ligga still, bekvämt och på samma sätt varje gång du behandlas. Du kommer få prova ut kuddar för nacken och axlarna och mer, detta sker innan strålningstillfället. För att läkaren ska veta vilket område som ska behandlas görs en undersökning, exempelvis datortomografi eller en magnetkameraundersökning. Du blir markerad på huden med antingen tusch eller små tatueringsprickar. Detta är för att läkaren ska kunna ge strålningen på exakt rätt ställe vid varje behandlingstillfälle.

Från planering till första behandling

Då det tar lite tid att gå igenom och planera allt inför strålningen brukar man få vänta runt en vecka innan det första strålningstillfället. Varje tillfälle som du ska strålas besöker du strålningsavdelningen på ett sjukhus. Om du inte redan bor delvis på sjukhuset brukar det inte vara några problem att få komma hem emellan strålningstillfällena.

Så går behandlingen till för yttre strålning

När allt är redo inför strålbehandlingen kommer en sjuksköterska hjälpa dig ligga rätt på britsen med hjälp av de olika kuddar som provats ut i förväg. Därefter ställs strålapparaten in på rätt avstånd och område. När du strålbehandlas får ingen annan vara med i rummet på grund av strålbehandling risker som finns. Däremot så är läkare och personal alltid nära, i rummet bredvid. De ser dig via en teve och där kan du även signalera om något känns konstigt. Du behöver inte känna dig orolig, strålningen tar bara några minuter, mellan fem och tio. Sedan kommer personalen tillbaka in till dig.

Behandling för inre strålning

Ibland sitter en cancertumör långt in i kroppen, då kan man behöva utföra en inre strålbehandling. Den här sortens behandling kallas även för brachyterapi. Fördelen med den här sortens strålbehandling är att man kan rikta en starkare strålning direkt till cancerområdet utan att den närliggande vävnaden tar för stor skada. För att kunna ge den här typen av strålning inne i kroppen behöver man använda slangar eller tunna nålar. Du får bedövning innan, alternativt kan man få ryggbedövning eller sövas. Just brachyterapi är vanligt för cancerformer som livmoderhalscancer, prostatacancer och muncancer.

Strålbehandling biverkningar – skador efter strålbehandling

Som vi nämnde tidigare gör det inte ont att få strålbehandling. Däremot är det vanligt att uppleva biverkningar och symptom efter ett par gånger med behandling. Bra att veta är:

 • Vissa personer får inga symptom överhuvudtaget.
 • Det är vanligt att biverkningarna minskar eller försvinner helt efter bara ett litet tag. Det kan dock variera och för vissa blir biverkningarna bestående.
 • Det finns mängder av medicin som kan ges för att lindra olika strålbehandling biverkningar.

När det kommer till strålbehandling biverkningar brukar man dela in dessa i två grupper; tidiga och sena. De tidiga biverkningarna kommer vanligtvis när du fått behandling under ett par veckor. Några av de tidiga biverkningarna är bland annat:

 • Trötthet. Detta är en vanlig biverkning när man ges strålbehandling. Dock brukar den försvinna helt när behandlingen är färdig.
 • Illamående. Också en relativt vanlig biverkning i ett tidigt stadie. Det finns många bra mediciner som hjälper mot illamåendet.
 • Hudproblem. Under de första veckorna av strålbehandling kan en del uppleva hudproblem. Det kan handla om röd och irriterad hud som kliar. Vissa får även sår. Det är viktigt att smörja huden ofta för att mjukgöra.
 • Håravfall. Många är särskilt oroliga över att håret ska trilla av och inte växa tillbaka. När man får strålbehandling mot huvudet är det vanligt att vissa delar av håret ramlar av. Vanligtvis växer det tillbaka igen när behandlingen är avslutad. Har man fått starka doser av strålning kan det dock hända att håret inte växer tillbaka. Det finns dock bidrag att få för professionella peruker och lösögonfransar.
 • Magproblem. Du kan få en känslig mage efter strålbehandling. Det kan handla om diarréer eller gaser.
 • Muntorrhet och minskad aptit. Om du får strålbehandling i munnen eller mot halsen är det vanligt med biverkningar som muntorrhet och minskad aptit.

När det kommer till skador efter strålbehandling kallas dessa för sena biverkningar. Här är några:

 • Hudförändringar. Det är inte helt ovanligt att hudområdet som blivit strålat med tiden blir hårt och stelt, ofta med synliga blodkärl.
 • Urinbesvär. Ibland kan man uppleva att urinblåsan läcker urin. Det finns dock bra hjälp att få, både hos en sjukgymnast och hos distriktsköterskan.
 • Minskad sexlust. Om en kvinna har fått strålning i nedre delen av magen finns det ibland vissa skador efter strålbehandling. Slemhinnorna kan bli väldigt sköra och lätt blöda eller göra ont, särskilt vid samlag.

Strålbehandling risker

Det finns risker med strålbehandling, dock brukar man inte ha några andra alternativ. Eftersom strålbehandling är radioaktiv är strålningen farlig för kroppen. Dock vill man komma åt cancercellerna och stråla bort eller förminska dessa för att kunna utföra en mindre riskfylld operation. Men när man utför strålbehandling finns även risker eftersom man även råkar stråla friska celler.

Få hjälp av någon inom vården

Det är bra att prata med någon inom vården om du fått ett cancerbesked. Det kan kännas overkligt och läskigt och då är det skönt att få prata med någon som är expert inom området. Hur man reagerar på strålbehandling är väldigt varierande. Dock går medicinen framåt i en rasande fart och trots att det fortfarande finns en del biverkningar med strålbehandling är det som sagt inte alla som upplever dessa.