Olika sätt för företag att vara miljövänliga

Redan på 70- och 80-talet började företag inse vilken negativ publicitet det kunde ge dem ifall de kunde förknippas med utsläpp, föroreningar och annan miljöförstöring. Bekymren i företagsledningarna kring hur man skulle hemlighålla de smutsigare delarna av sin verksamhet blev allt fler, inte minst när de såg de ekonomiska effekterna i bolag som beslogs med miljöförstöring. Konstigt nog var det inte förrän under 90-talet som företagen själva på allvar förstod att de var tvungna att strävs efter miljövänlig verksamhet, och inte bara prata om det. Nu är det en självklarhet för de allra flesta företagen, för de vet att det är vad kunderna kräver.

Ett orört naturreservat på Nya Zeeland

Det finns några saker som är särskilt viktiga att tänka på för miljövänliga företag:

1. Först och främst måste affärsidén vara sådan att kärnan i företaget är miljövänlig. Istället för att sälja prylar bör företag jobba med att hyra ut och dela saker. Gärna med digitalt stöd. På det viset används saker så många gånger som möjligt, och står inte undanställda en stor del av tiden på grund av att ingen behöver dem just då.

2. Styrningen och ledningen är mycket viktiga aspekter i miljövänliga företag. Det är bara när det finns en medvetenhet om miljö och hållbarhet i varje beslut som företaget som helhet kommer att vara miljövänligt. Det får gärna finnas ett miljöledningssystem, och ledningens tankar bör uttryckas tydligt i policydokument och på andra ställen, så att leverantörer, kunder, personal med flera lätt kan se var företaget står i sådana frågor.

3. Design och produktutveckling är en annan mycket viktig aspekt. Inte bara för sådana företag som vill nischa sig mot miljövänliga, ekologiska och närproducerade varor, men för alla företag. Materialval är bara en aspekt av att göra produkter miljövänliga. En annan är att tydligt informera kunderna om hur de ska använda produkten för att den ska hålla så länge som möjligt. För uthyrda eller delade saker är det dessutom viktigt att designa den på ett sådant sätt att den är lätt att underhålla och rengöra. Ju längre den känns ny och fräsch, desto längre är kunder beredda att betala för den.

4. Produktion är kanske det första miljövänliga företag brukar tänka på, och det är givetvis en mycket viktig aspekt för det miljömedvetna företaget. Produktionen måste ske med omtanke för människor och miljö, och varken processen eller produkterna får innehålla farliga kemikalier. Tillverkningen får gärna ske så nära produktens marknad som möjligt för att undvika onödiga transporter. Skulle det vara så att produktion sker i utlandet kan arbetsmiljö vara ytterligare en faktor att tänka på. Kanske måste minimikrav för de anställda skrivas in i avtalet, för att hålla en acceptabel nivå.

5. Produkten måste kanske förpackas på något sätt, och då är det viktigt att tänka på emballaget också. Vilka material används, hur försluts det, vilka rester uppstår vid förpackningen och hur kan det återvinnas efter att produkten är uppackad? Det allra bästa är såklart om förpackningen går att använda många gånger, och sedan går att återvinna till hundra procent. För att så många förpackningar som möjligt ska hamna rätt är det viktigt att märka dem också, så att slutanvändaren vet hur de ska sorteras.

6. Om miljövänliga företag kan behålla ägarskapet över produkten och bara hyra ut den för användande, har de bäst möjlighet att kontrollera så att de förbrukade produkterna återvinns som de ska. I annat fall är det viktigt att visa kunden hur produkten (inte bara emballaget) ska återvinnas när dess livslängd är slut.

7. För de företag som lyckas bra med sitt arbete med hållbarhet, är det viktigt att sprida det. Det räcker inte att myndigheter sprider sådana budskap. För trovärdighetens skull måste det också komma från miljövänliga företag.