Om Barncancerfondens Vänföretag

/Om Barncancerfondens Vänföretag
Om Barncancerfondens Vänföretag 2018-02-18T21:49:29+01:00

Stöd Barncancerfonden

Verksamheten är helt beroende av frivilligt stöd från privatpersoner och företag. Utöver forskning finansierar Barncancerfonden vård, vårdutveckling, stöd till drabbade familjer samt informationsspridning. Allt sammantaget med syftet att skapa de bästa förutsättningarna för att nå det övergripande målet: Att alla barn som drabbas av cancer skall bli friska igen och leva fullgoda liv.

Speciellt för företag

I en tid där socialt ansvar och engagemang blir allt viktigare för företag (CSR) så har Barncancerfonden och Föreningsstödet
i samarbete utvecklat stödformen Barncancerfondens Vänföretag. Denna stödform bygger på ett långsiktigt och kvalitativt informationsarbete som syftar till att så många företag som möjligt skall ta medvetna beslut att stödja Barncancerfondens viktiga arbete.

Företagen erhåller ett exponeringsmaterial för egen profilering men också för att i sin tur kunna sprida goda ringar genom att marknadsföra möjligheten för andra företag att stödja. Materialet är giltigt under 12 månader och förhoppningen är att skapa en relation och ett kontinuerligt engagemang från Vänföretagens sida.

Att stödja Barncancerfonden som Vänföretag innebär att företaget erhåller en faktura med moms. Till skillnad mot en ren gåva är stödformen Vänföretag avdragsgill.

Låga administrationskostnader

För att kunna garantera att så mycket som möjligt av företagens stöd går till ändamålen så ställs krav på låga administrationskostnader och effektiva processer för informationsgivande och framtagande av stödformens innehåll. Barncancerfonden har därför valt att samarbeta med Föreningsstödet i Sverige som sedan 1994 har varit en ledande stödbyrå för marknadsföring och försäljning
till förmån för välkända ideella organisationers verksamhet. Föreningsstödet hanterar allt som rör försäljning
av stödpaket och ansvarar för kostnader avseende marknadsföring, information, utveckling, inköp, försäljning, distribution och fakturering. Beroende av nivå på stödbelopp är Föreningsstödets administrationskostnader endast 5-15%.

Fördelning av stödet

Vid paketnivåerna 75.000kr – uppåt fördelas pengarna enligt följande:

  • 75% går till Barncancerfondens stödverksamhet.
  • 20% går till arbetet kring informationsspridning till förmån för barncancerfondens utveckling och insamlingsförmåga
  • 5% går till administration.

Vid 25.000kr – 74.999 kr fördelas pengarna enligt följande:

  • 70% går till Barncancerfondens stödverksamhet.
  • 20% går till arbetet kring informationsspridning till förmån för barncancerfondens utveckling och insamlingsförmåga
  • 10% går till administration.

Vid 6.000kr – 24.999 kr fördelas pengarna enligt följande:

  • 65% går till Barncancerfondens stödverksamhet.
  • 20% går till arbetet kring informationsspridning till förmån för barncancerfondens utveckling och insamlingsförmåga
  • 15% går till administration.

Är köpet avdragsgillt?

Ja, att köpa ett Vänföretagspaket är avdragsgillt.

Utgångspunkten för avdragsrätt vid stöd är att ni erhållit en motprestation i form av exempelvis exponering eller reklam. Värdet av motprestationen skall även stå i relation till CSR-sponsringsbeloppet. (För att få avdragsrätt skall även motprestationen ha en relevant betydelse för företagets verksamhet). Allt fler företag ser CSR som en viktig och även nödvändig aktivitet för att möta marknadsbehov och bygga varumärke.  De paket som Barncancerfondens Vänföretag erbjuder bär en CSR-profil och har tydliga och relevanta motprestationer.

Om företaget inte får någon motprestation vid stöd anses det som gåva vilket inte är avdragsgill. Gåvan skall bokföras på särskilt konto och lyftas tillbaka i företagets skattedeklaration. Handlar det om en avdragsgill motprestation behöver företaget inte göra detta utan kostnaden hanteras som vilken marknadsföringspost som helst.

Läs mer om Skatteverkets riktlinjer för avdragsrätt här.

Ett extra stort tack till våra guldföretag