Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov

Alla företag kan börja med välgörenhet!

”Det finns många olika sätt och vis som företag kan bidra till välgörenhet vilket vi kommer att lägga fram här nedanför. Vi kommer att berätta om 5 olika sätt som företag kan bidra till välgörenhet vilket kan gynna alla parter inbladade. Efter att du har läst dessa fem olika sätt så kan du implementera dem omgående för att börja se resultat i din egen verksamhet inom mycket kort tid. På så vis kan du lyfta fram ditt företag i det bästa ljuset samtidigt som du och ditt företag hjälper till att skapa en bättre värld för alla människor som välgörenheten påverkar. Nu ska vi ta en närmare titt på de 5 olika sätten som du och ditt företag kan bidra till olika välgörenheter på och välgörenhet rent allmänt talat.”

5 sätt företag kan bidra till välgörenhet

Första sättet

Första sättet är att donera direkt till en välgörenhet. Många gånger kan du och ditt företag donera pengar direkt till en pågående välgörenhetsorganisation utan några större krångligheter. När detta inträffar så finns det inget offentligt bevis mer än att företaget får sitt kvitto om en genomförd transaktion. Sedan är det upp till företaget hur de vill lyfta fram detta i sin verksamhet för sina kunder för att visa att de bidrar till omvärlden och inte bara finns till i vinstsyfte. Om du vill visa omvärlden dock att ditt företag faktiskt gör någon nytta via välgörenhet så kan du överväga det andra sättet enligt nedan. Det sättet kommer hjälpa dig att visa andra hur ditt företag vill vara med at bidra till en bättre värld.

Andra sättet är att donera till en välgörenhetsgala. När du och ditt företag donerar på detta vis så kommer ni att förhoppningsvis att få synas i massmedia. På så vis kan ni lyftas fram i ett positivt ljus och bygga upp ert varumärke som ett företag som bryr sig om världen och inte bara sig själv och lönsamhet. Var noga dock med vilken välgörenhetsgala som du väljer att donera till. På något vis bör det stämma överens med den verksamhet som du håller på med även om vissa saker går att donera till oavsett verksamhet. När du då har donerat så kommer du förhoppningsvis att visas tack vare att du har donerat ett tiotusentals kronor. Sänds det hela på TV så brukar det visas längst nere i text om vilka företag som har donerat så många tusentals kronor.

Andra sättet

Tredje sättet

Tredje sättet är att bli månadsgivare. Då behöver du bara bry dig om att skapa autogiro en gång för ditt företag så blir det även avdragsgill på månadskostnaden som ditt företag betalar in. På detta vis kan du på din företagssida lyfta fram att ni är en månadsgivare till olika välgörenhetsorganisationer och så. Självfallet betyder detta inte att du inte kan kombinera det med andra sätt att bidra till välgörenhet som enstaka stora donering vid olika välgörenhetsgalor och bara rent allmänt donera då och då. Vissa företag brukar köra med försäljningsknep att säga att efter ett antal försäljningar så donerar de till välgörenhet till personer med behov. Det skulle kunna vara madrasser, strumpor eller något annat nödvändigt som doneras efter ett antal försäljningar till slutkunder först.

Fjärde sättet är att bli volontär. Nu menar vi inte att du personligen möjligen volontär. Men om du har en stor verksamhet så kan du göra så att 1 % av arbetstiden för dina anställda går åt att någon gång i månaden att vara volontär i något sammanhang kopplat till välgörenhet. Det kan vara allt från att dela ut mat åt hemlösa, hjälpa utsatta personer på annan ort eller i annat land, och så vidare. Detta kan också hjälpa till att locka till människor till din verksamhet som tycker om att hålla på med att göra världen till en bättre plats samtidigt som de arbetar vid ditt företag. Således kan arbetsmoralen höjas tack vare att du har en volontärdel i själva verksamheten inbakad i allt och som genomsyrar den.

Fjärde sättet

Femte sättet

Femte och sista sättet är att starta egen välgörenhet. Vad vi menar då är inte nödvändigtvis en hel välgörenhetsorganisation utan möjligen en del i din redan pågående verksamhet som pysslar med välgörenhet. Detta går då ihop med de andra sätten där ni bidrar till olika välgörenhetsgalor, agerar som månadsgivare, och även tillhandahåller med olika volontärer åt olika organisationer som kan behöva detta. Självfallet innebär detta en risk för ditt företag eftersom det hela kanske inte leder till större lönsamhet på lån sikt genom att bygga upp en finare bild av varumärket eller så kanske det gör det. En riskanalys behövs göras för att kunna överväga de potentiella fördelarna med det och de potentiella nackdelarna eller riskerna med det så att säga.